Co je vlastně Autodesk Academia Program?

Autodesk Academia Program je projekt snažící se o zkvalitnění výchovy nové technické generace. Program je založen na soustavné spolupráci mezi naší společnosti Computer Agency o.p.s., firmou Autodesk a vysokými a středními školami v České republice i na Slovensku.

Snažíme se spolu s našimi členy a jejich studenty vytvořit komunitu, která má za cíl integrovat nejmodernější technologie do výuky v oblastech strojírenství, stavebnictví, architektury, infrastruktury a digitálních médií. Uvědomujeme si totiž potřebu zavedení tohoto typu výuky již ve středním vzdělávání, a to nejen kvůli potřebám vysokého školství technického typu, ale především pro praxi odborných pracovníků ať středoškolského, či vysokoškolského vzdělání.

Od roku 2001 se stalo 93 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učitelů.

(Zdroj textu: http://www.c-agency.cz/autodesk-academia)

Certifikace studentů Autodesk

Studenti naší školy mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku, pokud v rámci výuky zpracují projekt ve vybraném softwarovém prostředí a jejich pedagogové tento projekt ohodnotí známkou výborně, nebo chvalitebně.

Proces vystavování certifikátu Autodesk:

  1. Vytvořte projekt ve vyučovaném softwaru (v jedné z posledních dvou aktuálních verzí).
  2. Nechte si projekt oznámkovat ve škole od učitele. Známku poté uveďte do registračního formuláře.
  3. Vložte projekt na zaregistrovaný účet.
  4. Přijde Vám potvrzující e-mail včetně variabilního symbolu a platebních podmínek.
  5. Zaplaťte certifikační a manipulační poplatek.
  6. Certifikáty jsou poté vystaveny a odeslány do rukou Vašeho učitele, který Vám je předá.

Proces od zaplacení manipulačního poplatku až po odeslání certifikátu netrvá déle než 2 měsíce. Pokud Vám do té doby certifikát nedorazí, prosím, obraťte se na nás.

Cena certifikace

500 Kč za jeden certifikát na účet autority zajišťující chod programu – Computer Agency o.p.s. (hradí se až po schválení projektu).

Kontakt

Ing. Miroslava Trepková – miroslava.trepkova@skolakrizik.cz