Co je vlastně Autodesk Academia Program?

Autodesk Academia Program je projekt snažící se o zkvalitnění výchovy nové technické generace. Program je založen na soustavné spolupráci mezi společnosti Computer Agency o.p.s., firmou Autodesk a vysokými a středními školami v České republice i na Slovensku.

Členové a studenti vytváří komunitu, která má za cíl integrovat nejmodernější technologie do výuky v oblastech strojírenství, stavebnictví, architektury, infrastruktury a digitálních médií. Uvědomujeme si totiž potřebu zavedení tohoto typu výuky již ve středním vzdělávání, a to nejen kvůli potřebám vysokého školství technického typu, ale především pro praxi odborných pracovníků ať středoškolského, či vysokoškolského vzdělání.

Od roku 2001 se stalo 93 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učitelů.

(Zdroj textu: http://www.autodeskacademia.cz/)

Certifikace studentů Autodesk

Studenti naší školy mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku, pokud v rámci výuky zpracují projekt ve vybraném softwarovém prostředí a jejich pedagogové tento projekt ohodnotí známkou výborně, nebo chvalitebně.

Proces vystavování certifikátu Autodesk:

  1. Vytvořte projekt ve vyučovaném softwaru (v jedné z posledních dvou aktuálních verzí).
  2. Nechte si projekt oznámkovat ve škole od učitele. Známku poté uveďte do registračního formuláře.
  3. Vložte projekt na zaregistrovaný účet.
  4. Přijde Vám potvrzující email včetně variabilního symbolu a platebních podmínek.
  5. Zaplaťte certifikační a manipulační poplatek.
  6. Certifikáty jsou poté vystaveny a odeslány do rukou Vašeho učitele, který Vám je předá.

Proces od zaplacení manipulačního poplatku až po odeslání certifikátu netrvá déle než 2 měsíce. Pokud Vám do té doby certifikát nedorazí, prosím, obraťte se na nás.

Cena certifikace

500 Kč za jeden certifikát na účet autority zajišťující chod programu – Computer Agency o.p.s. (hradí se až po schválení projektu).

Kontakt

Kancelář školy – kancelar@skolakrizik.cz