Ing. Richard Poul získal ocenění Pražský učitel 2022

Dne: 14. 6. 2022
Richard Poul - Pražský učitel
Náš učitel, Ing Richard Poul, kterého můžete dobře znát i z Youtube videí z oboru energetiky, získal dne 14. 6. 2022 v 14:00 hod v Brožíkově síni Staroměstské radnice ocenění Pražský učitel 2022.

Anketa Pražský učitel je vyhlašována od roku 2017 s cílem ocenit nejlepší pedagogy pražských škol za významný přínos výchovně vzdělávacímu systému a vyjádřit jim poděkování a uznání za jejich svědomitou a obětavou práci pro vzdělávací systém v metropoli. Návrhy ředitelů škol hodnotí jmenovaná komise složená z odborníků na oblast školství a vzdělávání.

„Z pozice zřizovatele se mezi pražskými učiteli ti nejlepší vybírají jen velmi těžko. Za katedrami v Praze totiž stojí tisícovky srdcařů, kteří svoji práci dělají především proto, že jim záleží na budoucnosti našich dětí. Ocenění učitelé byli ale navrženi svými kolegy, což je jedno z nejvyšších ocenění, jehož může člověk v jakékoliv profesní kariéře dosáhnout. Diplomy od hlavního města jsou proto pro ně jen malou připomínkou toho, že na svoji práci mohou být právem hrdí,“ řekl radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

Jsme vítězové soutěže Co víš o energetice

Dne: 25. 6. 2023

Tříčlenný tým žáků ze 3A (Oliver Benda, František Hašek a Patrik Pikal) se stal vítězem celostátního kola soutěže Co víš o energetice. Soutěžilo se nejen ve znalostech z fyziky, elektrotechniky a energetiky, ale součástí byla i fyzická zdatnost, simulace řízení elektrizační soustavy a pevné nervy. Článek o soutěži si lze přečíst na stránkách skupiny ČEZ.

Máme krále Distribuční maturity!

Dne: 07. 11. 2022

Jakub Wroblowský a David Matějec ze 4A se v říjnu 2022 zúčastnili Distribuční maturity v Kladně ve společnosti ČEZ Distribuce. Jakub Wroblowský se stal Králem Distribuční maturity (1. místo), David Matějec získal 2. místo. Blahopřejeme k úspěchu!

O. Hlaváček obsadil první místo, a to hned dvakrát

Dne: 20. 9. 2022

V Praze proběhla soutěž v radioelektronice a náš student O. Hlaváček se úspěšně umístil na 1.místě v obvodním i krajském kole. Díky tomu postupuje do celostátního kola, které se bude konat na podzim v Olomouci. Gratulujeme!

Mimořádné úspěchy našich studentů v energetické maturitě Tušimice 2021

Dne: 6. 5. 2021

Studentka 3. ročníku Z. Jircová získala 2. místo na celostátním konání soutěže Energetická maturita Tušimice 2021. Další, téměř v těsném závěsu, se umístil J. Kočka na 5. místě a nakonec i D. Linx na 7. místě z celkových 44. soutěžících. Gratulujeme a přejeme i nadále úspěchy ve vzdělávání! Více informací o soutěži si lze přečíst na oficiálních stránkách skupiny ČEZ.

Studenti z Křižíkárny vybojovali stříbro v celostátní soutěži

Dne: 27. 6. 2021

Naši studenti O. Hlaváček, F. Černý a M. Ďuriš vybojovali 2. místo na celostátní energetické soutěži ČEZ. Gratulujeme! O úspěchu také píše Pražský deník.