Metodik prevence na naší škole

  • Vytváří minimální preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
  • Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě.
  • Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence.
  • Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole.
  • Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Školní preventivní program školní rok 2018 – 2019 (pdf)

Školní preventivní program školní rok 2016 – 2017 (pdf)

Školní preventivní strategie 2018 – 2020 (pdf)

Školní preventivní strategie 2016 – 2018 (pdf)

Šikana a krizový plán (pdf)

Kontakt

Mgr. Ivana Kleinová, metodička prevence

E-mail: ivana.kleinova@skolakrizik.cz
Tel.: 224 094 442

Konzultační hodiny

Na Příkopě 16 – 2. patro, školní knihovna:
úterý 10.20 – 11.05

Peckova 292/2, budova Karlín – 1. patro, sborovna:
pátek 10.20 – 11.05

Jiný termín je možný po předběžné domluvě.

Třináct bodů pro školu bez násilí a šikanování

  • nedělat ostatním to, co nechceš, aby dělali tobě
  • vyslechnout názor druhého
  • respektovat odlišnosti druhých
  • být silný i bez násilí
  • oznámit někomu není žalovat
  • mít svůj vlastní názor, ale neprosazovat ho za každou cenu
  • chránit slabší
  • neponižovat za účelem stát se lepším
  • předcházet konfliktům
  • pomáhat si vzájemně
  • znám někoho ze svého okolí, kdo pořebuje pomoci, pomůžu mu
  • každý žák a kamarád má stejná práva povinnosti
  • říci si o pomoc není slabostí

European Action on Drugs

Naše škola reagovala na iniciativu Evropské komise a Ministerstva školství a 1. října 2010 předložila závazek, aby se stala signatářem Evropské akce v oblasti drog European Action on Drugs.

Evropská akce v oblasti drog je novou platformou pro všechny evropské veřejné a soukromé organizace. Zájemci mohou podepisovat závazky, které musí být praktické, kreativní, ale zároveň jednoduché, konkrétní a měřitelné.

Evropská komise nebude závazky přímo financovat, ale poskytuje veřejnou platformu a nástroje pro kampaň v rámci této akce. Byly rovněž zřízeny speciální internetové stránky věnované Evropské akci v oblasti drog, kde je možno porovnávat své zkušenosti s ostatními. Ti, jejichž závazek byl přijat, obdrží osvědčení účastníka Evropské akce v oblasti drog, štítek účastníka a CD ROM obsahující propagační materiály.