Metodik prevence na naší škole

 • Vytváří minimální preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
 • Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě.
 • Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence.
 • Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole.
 • Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Školní preventivní program školní rok 2023 – 2024 (pdf)

Školní preventivní program školní rok 2022 – 2023 (pdf)

Školní preventivní program školní rok 2021 – 2022 (pdf)

Školní preventivní program školní rok 2018 – 2019 (pdf)

Školní preventivní program školní rok 2016 – 2017 (pdf)

Školní preventivní strategie 2022 – 2024 (pdf)

Školní preventivní strategie 2018 – 2020 (pdf)

Školní preventivní strategie 2016 – 2018 (pdf)

Šikana a krizový plán (pdf)

Kontakt

Mgr. Ivana Kleinová, metodička prevence

E-mail: ivana.kleinova@skolakrizik.cz
Tel.: 224 094 442

Konzultační hodiny

Na Příkopě 16 – 2. patro, školní knihovna:
úterý 11.30 – 12.00

Peckova 292/2, budova Karlín – 1. patro, sborovna:
středa 9.15 – 10.00

Jiný termín je možný po předběžné domluvě.

Třináct bodů pro školu bez násilí a šikanování

 • nedělat ostatním to, co nechceš, aby dělali tobě
 • vyslechnout názor druhého
 • respektovat odlišnosti druhých
 • být silný i bez násilí
 • oznámit někomu není žalovat
 • mít svůj vlastní názor, ale neprosazovat ho za každou cenu
 • chránit slabší
 • neponižovat za účelem stát se lepším
 • předcházet konfliktům
 • pomáhat si vzájemně
 • znám někoho ze svého okolí, kdo pořebuje pomoci, pomůžu mu
 • každý žák a kamarád má stejná práva povinnosti
 • říci si o pomoc není slabostí

European Action on Drugs

Naše škola reagovala na iniciativu Evropské komise a Ministerstva školství a 1. října 2010 předložila závazek, aby se stala signatářem Evropské akce v oblasti drog European Action on Drugs.

Evropská akce v oblasti drog je novou platformou pro všechny evropské veřejné a soukromé organizace. Zájemci mohou podepisovat závazky, které musí být praktické, kreativní, ale zároveň jednoduché, konkrétní a měřitelné.

Evropská komise nebude závazky přímo financovat, ale poskytuje veřejnou platformu a nástroje pro kampaň v rámci této akce. Byly rovněž zřízeny speciální internetové stránky věnované Evropské akci v oblasti drog, kde je možno porovnávat své zkušenosti s ostatními. Ti, jejichž závazek byl přijat, obdrží osvědčení účastníka Evropské akce v oblasti drog, štítek účastníka a CD ROM obsahující propagační materiály.