K práci učitele patří nejen výuka studentů, ale i pečlivá příprava a dostatek vzdělávacích materiálů – učebnice, ze kterých mohou studenti dále čerpat. Jedním z takových zdrojů jsou digitální učebnice, které publikovali naši učitelé:

Ing. Bc. Anna Mudruňková

Elektroenergetika 5 – elektrické instalace v obytných a průmyslových objektech

MUDRUŇKOVÁ, Anna. Elektroenergetika 5 – elektrické instalace v obytných a průmyslových objektech. Praha: VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, 2019. Dostupné online: https://www.vovcr.cz/portal/topic/286?displayType=blocks

Elektroenergetika 4 – poruchové stavy

MUDRUŇKOVÁ, Anna. Elektroenergetika 4 – poruchové stavy. Praha: VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, 2019. Dostupné online: https://www.vovcr.cz/portal/topic/285?displayType=blocks

Elektroenergetika 3 – výroba elektrické energie

MUDRUŇKOVÁ, Anna. Elektroenergetika 3 – výroba elektrické energie. Praha: VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, 2019. Dostupné online: https://www.vovcr.cz/portal/topic/284?displayType=blocks

Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení

MUDRUŇKOVÁ, Anna. Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení. Praha: VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, 2018. Dostupné online: https://www.vovcr.cz/portal/topic/283?displayType=blocks

Elektrotechnické materiály I.

MUDRUŇKOVÁ, Anna. Elektrotechnické materiály I. Praha: VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, 2016. ISBN: 978-80-88058-90-8. Dostupné online: https://publi.cz/epubli/book/353-elektrotechnicke-materialy-i

Elektroenergetika 1

MUDRUŇKOVÁ, Anna. Elektroenergetika 1. Praha: VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, 2015. ISBN: 978-80-88058-81-6. Dostupné online: https://publi.cz/epubli/book/260-elektroenergetika-1