Podmínky přijetí do kurzu:

 1. Řádně vyplněná přihláška.
  Přihlášky s potvrzením zaměstnavatele (ne starší než jeden rok) posílejte na datovou schránkou (buuzmpw) nebo poštou před školením.
 2. Zaplacení kurzovného do první konzultace (výjimku tvoří zaměstnanci ve školství).
  Částku zašlete na účet školy: 2001770049/6000
  Variabilní symbol: 194
  Do zprávy uveďte jméno přihlášeného.

  Úhradu kurzu proveďte z důvodu DPH až v měsíci, kdy se koná kurz.

 

Kurzovné pro jednoho účastníka je vyčísleno včetně DPH 21% a je stanoveno dle zákona 526/90Sb.o cenách ve znění pozdějších předpisů. Potvrzenou přihlášku považujeme za uzavřenou dohodu.

Pracovníci dle „vyhlášky 50“ § dle „vyhlášky 50“ § dle NV 194/2022 Pracovníci dle NV 194/2022
Seznámení 3 Osoba školená dle § 19 Osoba školená dle § 19
Poučení 4 4 Osoba poučená
Znalí 5 6 Elektrotechnik
Pro samost. činnost 6
Pro řízení činnosti 7 7 Vedoucí elektrotechnik
Pro řízení činnost d.z. 8
Provádění revizí 9 8 Revizní technik – neškolíme
Pro sam. projektování 10 7 Vedoucí elektrotechnik
Zvláštní případy – učitelé 11 6 Elektrotechnik

Termíny

Školení a přezkoušení pracovníků podle vyhlášky ČÚBP-ČBÚ 50/1978 Sb. bude probíhat dne 14. 11. 2023 od 14:30 hodin.  (budova Na Příkopě 16, Praha 1).

Kontakt

Kontaktní osoba:         Helena Lněničková
Telefon: +420 224 094 422
E-mail: kancelar@skolakrizik.cz

Ceník a přihlášky

Změny polatné od 1. 7. 2023.

§  osoba Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH 21% (Kč)
Firmy 4 osoba poučená 743,80 900,00
6 elektrotechnik 1.239,67 1.500,00
7 vedoucí elektrotechnik 1.818,20 2.200,00

Přihlášky pro firmy (docx)

 

§  osoba Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH 21% (Kč)
Školy 4 osoba poučená 413,23 500,00
6 elektrotechnik 826,46 1.000,00
7 vedoucí elektrotechnik 1.653,00 2.000

Přihlášky pro školy (docx)

 

Potvrzení o školení na pracovišti (docx)

Prohlášení o svéprávnosti – vzor k nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (docx)

Čestné prohlášení o potrvzení o odborné praxi (docx)