Všechny obory vzdělání vycházejí ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty. Z všeobecných předmětů je důraz kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ). Ve všech studijních oborech si studenti v průběhu studia osvojují znalosti z informačních technologií. Studium je čtyřleté denní zakončené maturitou.

Obor Elektrotechnika

Obor 26-41-M/01 je možno studovat i při zaměstnání formou pětiletého dálkového studia.

  • Školní vzdělávací program Elektrotechnika

Absolventi mají znalosti a schopnosti řešit technické a ekonomické problémy jak v oblasti automatizační, výpočetní i číslicové techniky a spotřební elektroniky, tak v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Absolvent je univerzální technik v celé oblasti elektrotechniky.

Studijní trajektorie oboru EL – napříč 4 ročníky denního studia pro všechny specializace (pdf)

Učební plán oboru elektrotechnika pro denní studium (pdf)
Učební plán oboru elektrotechnika pro dálkové studium (pdf)

  • Školní vzdělávací program Elektronické počítačové systémy – již neotvíráme

Absolventi mají znalosti a schopnosti sestavovat, uvádět do chodu počítačový hardware, programovat, opravovat počítačové systémy různých konfigurací, včetně počítačových sítí a jejich připojení na internet. Dále mají obsáhlé znalosti elektroniky a základní znalosti automatizační, číslicové a silnoproudé elektrotechniky.

Učební plán ŠVP Elektronické počítačové systémy pro denní studium (pdf)

Uplatnění absolventů oboru Elektrotechnika:

Absolventi mohou pracovat jako programátoři CNC apod., energetici, konstruktéři, projektanti, vývojoví pracovníci, zkušební technici a další technicko-hospodářští pracovníci na různých úrovních. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠ Františka Křižíka.

Obor Informační technologie

Absolventi získají kompetence navrhovat, sestavovat a udržovat HW, pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením, navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, programovat a vyvíjet uživatelská databázová, webová řešení a mobilní aplikace, spravovat desktopové a serverové OS Windows a Linux, mají znalosti a praktické zkušenosti z kybernetické bezpečnosti. Mají základní znalosti elektrotechniky a elektroniky.

Absolventi tohoto oboru získávají vyhlášku 50 Sb. jenž opravňuje absolventa vykonávat činnosti v elektrotechnice a pracovat se zařízením pod napětí od 1kV.

Studijní trajektorie oboru IT napříč 4 ročníky studia (pdf)

Učební plán oboru IT pro 1. – 3. ročník 2020/21 (pdf)
Učební plán oboru IT pro 4. ročník 2020/21 (pdf)

Uplatnění absolventů oboru Informační technologie:

Absolventi mohou pracovat jako programátoři, správci ICT, projektanti ICT, serverový administrátor, softwarový vývojář nebo tester, technik měření, technik řídící a automatizační techniky a další technicko-hospodářští pracovníci na různých úrovních. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠ Františka Křižíka.