Všechny obory vzdělání vycházejí ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty. Ze všeobecných předmětů je kladen důraz zejména na anglický jazyk pro komunikaci a český jazyk pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky. Ve všech studijních oborech si studenti v průběhu studia osvojují znalosti z informačních technologií. Studium je čtyřleté denní zakončené maturitou.

Obor Elektrotechnika

Obor Informační technologie