Všechny obory vzdělání vycházejí ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty. Z všeobecných předmětů je důraz kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ). Ve všech studijních oborech si studenti v průběhu studia osvojují znalosti z informačních technologií. Studium je čtyřleté denní zakončené maturitou.

Obor Elektrotechnika

Obor Informační technologie