18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Čtyřleté denní studium zakončené maturitou.

Vzdělávání vychází ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty. Z všeobecných předmětů je důraz kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ).

Absolventi získají kompetence navrhovat, sestavovat a udržovat HW, pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením, navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, programovat a vyvíjet uživatelská databázová, webová řešení a mobilní aplikace, spravovat desktopové a serverové OS Windows a Linux, mají znalosti a praktické zkušenosti z kybernetické bezpečnosti. Mají základní znalosti elektrotechniky a elektroniky.

Studijní trajektorie oboru IT napříč 4 ročníky studia (pdf)

Učební plán oboru IT pro 1. ročník (pdf)
Učební plán oboru IT pro 2. – 3. ročník 2018/19 (pdf)
Učební plán oboru IT pro 4. ročník 2018/19 (pdf)

Uplatnění absolventů oboru Informační technologie:

Absolventi mohou pracovat jako programátoři, správci ICT, projektanti ICT, serverový administrátor, softwarový vývojář nebo tester, technik měření, technik řídící a automatizační techniky a další technicko-hospodářští pracovníci na různých úrovních. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠ Františka Křižíka.

HARDWARE
základní deska PC – mikroprocesory – komunikace – paměti –
přenosová media – zobrazovací soustava

OPERAČNÍ SYSTÉMY
struktura OS – disková a adresářová struktura – Linux –
Windows – správa serverů a klientů – DNS – AD/DC – IIS

PROGRAMOVÁNÍ
kompilační a skriptovací jazyky – webové technologie – frontend –
backend – HTML – CSS – PHP – Java – React – mobilní aplikace

DATABÁZE
principy databázových systémů – návrh – modelování –
SQL – relační databáze – NoSQL – správa – aplikace – zálohování

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
topologie – prvky – komunikace – protokoly – OSI/ISO – síťové služby
bezdrátové technologie – adresace v síti

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
malware – shadow techniky – kryptografie a šifrování –
zabezpečené přenosy – CSIRT/CERT tým

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA
architektura mikrořadičů – PIC – ATMEL – programování –
práce s vývojovým prostředím – Arduino – Raspberry Pi

PRŮMYSLOVÉ AUTOMATY A ROBOTIKA
snímače – komunikace – přenos signálů – akční prvky –
programování PLC – Tecomat – Festo – Siemens – drony

GRAFIKA A MULTIMÉDIA
rastrové a vektorové editory – úprava fotografií – tiskové výstupy a web –
prezentace – zvuk – videosoubory

CAD SYSTÉMY
technická dokumentace – vlastnosti a funkce CAD systémů –
2D – 3D – AutoCAD – Invertor – 3D tisk