DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

skolakrizik-doucovani-zaku-eu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016679 „Křižík Šablony II“

Od 1.1.2020  – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016679, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 898.622,- Kč.

Križík šablony 2

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072 „Křižík šablony“

Od 1.10.2017 – 30.9.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072, který je polufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 869.218,- Kč.

krizik_sablony_eu

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122 „Moderní škola I. “

Moderní škola I. registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122. Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

logo-moderni-skola-eu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275 „Společně si rozumíme SPŠE FK“

Od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2021 je Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 realizátorem projektu "Společně si rozumíme SPŠ EFK" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.Celková výše podpory činí 804 958 Kč.

Hlavním cílem je podpora žáků s OMJ, pomoc při integraci těchto žáků a odstraňování případných jazykových bariér. Projekt také podporuje rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Spolecne_si_rozumime_eu