CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072 „Křižík šablony“

Od 1.10.2017 – 30.9.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072, který je polufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 869.218,- Kč.

krizik_sablony_eu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275 „Společně si rozumíme SPŠE FK“

Hlavním cílem je podpora žáků s OMJ, pomoc při integraci těchto žáků a odstraňování případných jazykových bariér. Projekt také podporuje rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Spolecne_si_rozumime_eu