CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072 „Křižík šablony“

Od 1.10.2017 – 30.9.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072, který je polufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 869.218,- Kč.

krizik_sablony_eu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275 „Společně si rozumíme SPŠE FK“

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 realizátorem projektu "Společně si rozumíme SPŠ EFK" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.Celková výše podpory činí 804 958 Kč.

Hlavním cílem je podpora žáků s OMJ, pomoc při integraci těchto žáků a odstraňování případných jazykových bariér. Projekt také podporuje rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Spolecne_si_rozumime_eu