Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolvent vyššího odborného vzdělávání získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa Vyšší odborné školy elektrotechnické Františka Křižíka, které se uvádí za jménem, je „Diplomovaný specialista v elektrotechnice“, ve zkratce „DiS.“.

Při ukončování VOŠ se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.