Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolvent vyššího odborného vzdělávání získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa Vyšší odborné školy elektrotechnické Františka Křižíka, které se uvádí za jménem, je „Diplomovaný specialista v elektrotechnice“, ve zkratce „DiS.“.

Při ukončování VOŠ se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Studium ve Vyšší odborné škole je zakončeno absolutoriem, které se ve šk. roce 2018/19 konalo v pondělí 3. 6. 2019.

1. opravný termín pro opravnou zkoušku byl určen na středu 11. 09. 2019 v 7.30 hod.