Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolvent vyššího odborného vzdělávání získá vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa Vyšší odborné školy elektrotechnické Františka Křižíka, které se uvádí za jménem, je „Diplomovaný specialista v elektrotechnice“, ve zkratce „DiS.“.

1. náhradní termín pro opravnou zkoušku je určen na čtvrtek 6. 12. 2018 v 8.00 hod.