Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Pavel Bernard (Be)

Učitel tělocviku

Tel.: 224 094 443
E-mail: pavel.bernard@skolakrizik.cz

Bc. Martin Bláha (Bh)

Učitel praktického výcviku

Tel.: 224 094 449
E-mail: martin.blaha@skolakrizik.cz

Ing. Martin Blažek (Ba)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 425
E-mail: martin.blazek@skolakrizik.cz

František Coufal (Cf)

Učitel praktického výcviku

Tel.: 224 094 456
E-mail: frantisek.coufal@skolakrizik.cz

Ing. Irena Čermáková (Če)

Učitelka obecných předmětů

Tel.: 224 094 435
E-mail: irena.cermakova@skolakrizik.cz

Bc. Michal Dudek (Du)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 1.C

Tel.: 224 094 430
E-mail: michal.dudek@skolakrizik.cz

Mgr. Ladislav Fišer (Fr)

Učitel tělocviku

Tel.: 224 094 426
E-mail: ladislav.fiser@skolakrizik.cz

Bc. David Fojtík (Fo)

Učitel jazyků

Tel.: 224 094 441
E-mail: david.fojtik@skolakrizik.cz

Ing. Jiří Hájek (He)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 436
E-mail: jiri.hajek@skolakrizik.cz

Mgr. Jiří Hilčer (Hl)

Učitel humanitních předmětů

Tel.: 224 094 434
E-mail: jiri.hilcer@skolakrizik.cz

Ing. Jan Hildebrand (Hi)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 438
E-mail: jan.hildebrand@skolakrizik.cz

Ing. Vít Hloušek (Hš)

Učitel praktického výcviku

Tel.:
E-mail: vit.hlousek@skolakrizik.cz

Ing. Jaromír Klaudis (Ks)

Učitel odborných předmětů

Třídní učitel 1.A

Tel.: 224 094 424
E-mail: jaromir.klaudis@skolakrizik.cz

Mgr. Ivana Kleinová (Kl)

Učitelka humanitních předmětů
Metodik prevence
Školní asistent pro žáky s OMJ
Žákovská knihovna
Třídní učitelka 2.B

Tel.: 224 094 442
E-mail: ivana.kleinova@skolakrizik.cz

Ing. Miloš Kodad (Ko)

Ředitel školy
Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 455
E-mail: milos.kodad@skolakrizik.cz

Konzultace jsou možné na základě předchozí domluvy

Ing. Pavel Kohoutek (Kh)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 438
E-mail: pavel.kohoutek@skolakrizik.cz

Mgr. Martina Kolářová (Kv)

Učitelka přírodovědných předmětů

Tel.: 224 094 443
E-mail: martina.kolarova@skolakrizik.cz

Jonáš Kubát (Kc)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 437
E-mail: jonas.kubat@skolakrizik.cz

Bc. Marta Kubečková (Ku)

Učitelka odborných předmětů

Tel.: 224 094 453
E-mail: marta.kubeckova@skolakrizik.cz

Ing. Eduard Kulhánek (Kk)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 425
E-mail: eduard.kulhanek@skolakrizik.cz

Ing. David Ledvina (Le)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 437
E-mail: david.ledvina@skolakrizik.cz

RNDr. Marie Marešová (Ma)

Zástupce ředitele pro SPŠ
Učitelka přírodovědných předmětů

Tel.: 224 094 442
E-mail: marie.maresova@skolakrizik.cz

Konzultace jsou možné na základě předchozí domluvy

Ing. Jan Mikeš (Mk)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 430
E-mail: jan.mikes@skolakrizik.cz

Ing. Bc. Anna Mudruňková (Mu)

Učitelka odborných předmětů
Výchovný poradce
Třídní učitelka 2.A

Tel.: 224 094 428

Konzultační hodiny budou upřesněny v průběhu září 2019.
E-mail: anna.mudrunkova@skolakrizik.cz

Mgr. Marie Očenášková (Oč)

Učitelka humanitních předmětů
Třídní učitelka 3.B

Tel.: 224 094 435
E-mail: marie.ocenaskova@skolakrizik.cz

Bc. Jan Pfeifer (Pf)

Učitel tělocviku

Tel.: 224 094 426
E-mail: jan.pfeifer@skolakrizik.cz

Mgr. Věra Pobudová (Pb)

Učitelka jazyků

Tel.: 224 094 441
E-mail: vera.pobudova@skolakrizik.cz

Mgr. Marie Pokorná (Po)

Učitelka jazyků

Tel.: 224 094 441
E-mail: marie.pokorna@skolakrizik.cz

Ing. Richard Poul (Pl)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 430
E-mail: richard.poul@skolakrizik.cz

Ak. soch. Blanka Proksová (Ps)

Učitelka designu

Tel.: 224 094 429
E-mail: blanka.proksova@skolakrizik.cz

Josef Prýmek Dis. (Pk)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 437
E-mail: josef.prymek@skolakrizik.cz

Bc. Aleš Rak (Ra)

Vedoucí úseku praktického výcviku
Učitel praktického výcviku

Tel.: 224 094 448
E-mail: ales.rak@skolakrizik.cz

Mgr. Renata Rottová (Rt)

Učitelka jazyků
Třídní učitelka 3.A

Tel.: 224 094 441
E-mail: renata.rottova@skolakrizik.cz

Ing. Olga Roušová (Rš)

Zástupce ředitele pro VOŠ
Učitelka jazyků

Tel.: 224 094 459
E-mail: olga.rousova@skolakrizik.cz

Bc. Helena Roušová ()

Učitelka jazyků

Tel.: 224 094 441
E-mail: helena.rousova@skolakrizik.cz

Mgr. Petr Sál (Sl)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 2.C

Tel.: 224 094 430
E-mail: petr.sal@skolakrizik.cz

Ing. Jaroslav Sládeček CSc. (Sd)

Učitel odborných předmětů

Tel.: 224 094 437
E-mail: jaroslav.sladecek@skolakrizik.cz

Mgr. Dana Sobotová (So)

Učitelka přírodovědných předmětů

Tel.: 224 094 445
E-mail: dana.sobotova@skolakrizik.cz

Ing. Zbyněk Suchý (Sy)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 3.C

Tel.: 224 094 430
E-mail: zbynek.suchy@skolakrizik.cz

Mgr. Blanka Šebková (Šb)

Učitelka přírodovědných předmětů
Třídní učitelka 4.A

Tel.: 224 094 463
E-mail: blanka.sebkova@skolakrizik.cz

Mgr. Veronika Šimková (Ši)

Učitelka jazyků

Třídní učitelka 1.B

Tel.: 224 094 435
E-mail: veronika.simkova@skolakrizik.cz

Tereza Tichá (Ti)

Učitelka odborných předmětů

Tel.: 224 094 430
E-mail: tereza.ticha@skolakrizik.cz

Ing. Miroslava Trepková (Tr)

Učitelka odborných předmětů

Tel.: 224 094 435
E-mail: miroslava.trepkova@skolakrizik.cz

Ing. Jaromír Vilímek (Vi)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 4.C

Tel.: 224 094 464
E-mail: jaromir.vilimek@skolakrizik.cz

Provozní zaměstnanci

Miloslav Jirásek (školník)

Školník v budově Na Příkopě

Tel.: 224 094 454
E-mail: miloslav.jirasek@skolakrizik.cz

pondělí 730 – 1930
úterý – čtvrtek 730 – 1830
pátek 730 – 1530

Milana Jirásková (školnice)

Školnice v budově Na Příkopě

Tel.: 224 094 458
E-mail: milana.jiraskova@skolakrizik.cz

pondělí 730 – 1930
úterý – čtvrtek 730 – 1830
pátek 730 – 1530

Bc. Karolína Slezáčková (hospodářka)

Hospodářka školy

Tel.: 224 094 421
E-mail: karolina.slezackova@skolakrizik.cz

pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430

Ing. Irena Čermáková (hlavní účetní)

Hlavní účetní

Tel.: 224 094 435
E-mail: irena.cermakova@skolakrizik.cz

pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430

Helena Lněničková (sekretářka)

Sekretářka

Tel.: 224 094 422
E-mail: helena.lnenickova@skolakrizik.cz
E-mail: kancelar@skolakrizik.cz

pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430

Oldřich Vavřich (školník)

Školník v budově Karlín

Tel.: 224 817 736
E-mail: oldrich.vavrich@skolakrizik.cz

pondělí – pátek 630 – 1030
odpoledne 1300 – 1400