Pedagogičtí zaměstnanci


Bc. Markéta Bajerová (Bj)

Učitelka cizích jazyků
Tel.: 224 094 441
E-mail: marketa.bajerova@skolakrizik.cz


Ing. František Bartík (Bk)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 441
E-mail: frantisek.bartik@skolakrizik.cz


Mgr. Lukáš Bařinka (Bř)

Učitel odborných předmětů a praktického výcviku
Tel.: 224 094 447
E-mail: lukas.barinka@skolakrizik.cz


Mgr. Pavel Bernard (Be)

Učitel tělocviku
Tel.: 224 094 443
E-mail: pavel.bernard@skolakrizik.cz


Ing. Radana Bernardová (Bn)

Učitelka tělocviku
Tel.: 224 094 443
E-mail: radana.bernardova@skolakrizik.cz


Bc. Martin Bláha (Bh)

Učitel praktického výcviku
Tel.: 224 094 449
E-mail: martin.blaha@skolakrizik.cz


Ing. Martin Blažek (Ba)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 3B
Tel.: 224 094 425
E-mail: martin.blazek@skolakrizik.cz


Ing. Pavel Bureš (Bu)

Učitel odborných předmětů
E-mail: pavel.bures@skolakrizik.cz


Ing. Irena Čermáková (Če)

Zástupce ředitele pro VOŠ
Učitelka obecných předmětů
Tel.: 224 094 459
E-mail: irena.cermakova@skolakrizik.cz
Konzultace jsou možné na základě předchozí domluvy


Radka Dernerová (De)

Učitelka přírodních věd
Tel.: 224 094 445
E-mail: radka.dernerova@skolakrizik.cz


Ing. Viktor Drchota (Dv)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 438
E-mail: viktor.drchota@skolakrizik.cz


Bc. Daniel Ďurčo (Dr)

Učitel praktického výcviku
Tel.: 224 094 449
E-mail: daniel.durco@skolakrizik.cz


Mgr. Ladislav Fišer (Fr)

Učitel tělocviku
Tel.: 224 094 426
E-mail: ladislav.fiser@skolakrizik.cz


Bc. Filip Fojtík (Fj)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: filip.fojtik2@skolakrizik.cz


Mgr. Luděk Fox (Fx)

Učitel humanitních předmětů
Tel.: 224 094 434
E-mail: ludek.fox@skolakrizik.cz


Ing. Bc. Jiří Hájek (He)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 436
E-mail: jiri.hajek@skolakrizik.cz


Bc. Filip Hanel (Hn)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: filip.hanel@skolakrizik.cz


Ing. Jan Hildebrand (Hi)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 438
E-mail: jan.hildebrand@skolakrizik.cz


Ing. Jakub Charvát (Ch)

Učitel humanitních předmětů
Tel.: 224 094 463
E-mail: jakub.charvat@skolakrizik.cz


Ing. Tomáš Kestřánek (Kš)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 438
E-mail: tomas.kestranek@skolakrizik.cz


Ing. Jaromír Klaudis (Ks)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 424
E-mail: jaromir.klaudis@skolakrizik.cz


Mgr. Ivana Kleinová (Kl)

Učitelka humanitních předmětů
Metodik prevence, Školní asistent pro žáky s OMJ
Žákovská knihovna
Tel.: 224 094 442
E-mail: ivana.kleinova@skolakrizik.cz
Konzultační hodiny jsou vypsány v sekci metodik prevence.


Ing. Miloš Kodad (Ko)

Ředitel školy
Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 455
E-mail: milos.kodad@skolakrizik.cz
Konzultace jsou možné na základě předchozí domluvy


DiS. Jan Kohout (Kj)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 435
E-mail: jan.kohout@skolakrizik.cz


Dalibor Kranda (Kn)

Učitel praktického výcviku
E-mail: dalibor.kranda@skolakrizik.cz


Bc. Marta Kubečková (Ku)

Učitelka odborných předmětů
Tel.: 224 094 453
E-mail: marta.kubeckova@skolakrizik.cz


Michael Kudrnáč (Kč)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: michael.kudrnac@skolakrizik.cz


Ing. Eduard Kulhánek (Kk)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 425
E-mail: eduard.kulhanek@skolakrizik.cz


Ing. David Ledvina (Le)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 424
E-mail: david.ledvina@skolakrizik.cz


David Linx (Lx)

Učitel odborných předmětů
E-mail: david.linx@skolakrizik.cz


Mgr. Tomáš Maňák (Mt)

Učitel přírodovědných předmětů
Tel.: 224 094 463
E-mail: tomas.manak@skolakrizik.cz


RNDr. Marie Marešová (Ma)

Zástupce ředitele pro SPŠ
Učitelka přírodovědných předmětů
Tel.: 224 094 442
E-mail: marie.maresova@skolakrizik.cz
Konzultace jsou možné na základě předchozí domluvy


Ing. Jan Mikeš, Ph.D. (Mk)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: jan.mikes@skolakrizik.cz


Ing. Bc. Anna Mudruňková (Mu)

Učitelka odborných předmětů
Výchovný poradce
Tel.: 224 094 428
E-mail: anna.mudrunkova@skolakrizik.cz
Konzultační hodiny jsou vypsány v sekci výchovný poradce.


Mgr. Pavel Noska (Np)

Učitel přírodních věd
Tel.: 224 094 463E-mail: pavel.noska@skolakrizik.cz


Ing. Zdeněk Novák, Ph.D. (Nz)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 437
E-mail: zdenek.novak@skolakrizik.cz


Vratislav Novotný (Nv)

Učitel odborných předmětů
E-mail: vratislav.novotny@skolakrizik.cz


Mgr. Marie Očenášková (Oč)

Učitelka humanitních předmětů
Třídní učitelka 3D
Tel.: 224 094 434
E-mail: marie.ocenaskova@skolakrizik.cz


Bc. Lucia Ondrušová (On)

Učitelka tělesné výchovy
Tel.: 224 094 426
E-mail: lucia.ondrusova@skolakrizik.cz


Mgr. Jan Pfeifer (Pf)

Učitel tělocviku
Třídní učitel 3D
Tel.: 224 094 426
E-mail: jan.pfeifer@skolakrizik.cz


Bc. Linda Pleskačová (Pe)

Učitelka jazyků
Tel.: 224 094 441
E-mail: linda.pleskacova@skolakrizik.cz


Ing. Richard Poul (Pl)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel V3
Tel.: 224 094 430
E-mail: richard.poul@skolakrizik.cz


Ak. soch. Blanka Proksová (Ps)

Učitelka designu
Tel.: 224 094 429
E-mail: blanka.proksova@skolakrizik.cz


Bc. Josef Prýmek Dis. (Pk)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 4A
Tel.: 224 094 437
E-mail: josef.prymek@skolakrizik.cz


Bc. Aleš Rak (Ra)

Vedoucí úseku praktického výcviku, Učitel praktického výcviku
Třídní učitel 4A
Tel.: 224 094 448
E-mail: ales.rak@skolakrizik.cz


Mgr. Renata Rottová (Rt)

Učitelka jazyků
Třídní učitelka 3A
Tel.: 224 094 441
E-mail: renata.rottova@skolakrizik.cz


Bc. Helena Roušová (Rh)

Učitelka jazyků
Tel.: 224 094 441
E-mail: helena.rousova@skolakrizik.cz


Ing. Olga Roušová (Rš)

Učitelka jazyků
Třídní učitelka V3
Tel.: 224 094 441
E-mail: olga.rousova@skolakrizik.cz


Mgr. Petr Sál (Sl)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: petr.sal@skolakrizik.cz


Mgr. Dana Sobotová (So)

Učitelka přírodovědných předmětů
Třídní učitelka 4E
Tel.: 224 094 445
E-mail: dana.sobotova@skolakrizik.cz


Ing. Zbyněk Suchý (Sy)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 2C
Tel.: 224 094 430
E-mail: zbynek.suchy@skolakrizik.cz


Mgr. Jakub Sýkora (Sk)

Učitel humanitních předmětů
E-mail: jakub.sykora@skolakrizik.cz


Mgr. Blanka Šebková (Šb)

Učitelka přírodovědných předmětů
Třídní učitelka 2B
Tel.: 224 094 463
E-mail: blanka.sebkova@skolakrizik.cz


Mgr. Veronika Šimková (Ši)

Učitelka humanitních předmětů
Třídní učitelka 1C
Tel.: 224 094 434
E-mail: veronika.simkova@skolakrizik.cz


Mgr. Ondřej Šťastný (Št)

Učitel jazyků
Tel.: 224 094 441
E-mail: ondrej.stastny@skolakrizik.cz


Bc. Tereza Tichá (Ti)

Učitelka odborných předmětů
Třídní učitelka 1D
Tel.: 224 094 430
E-mail: tereza.ticha@skolakrizik.cz


Mgr. Jan Vais (Vs)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: jan.vais@skolakrizik.cz


Ing. Pavel Valtr, Ph.D. (Vl)

Učitel odborných předmětů
Tel.: 224 094 435
E-mail: pavel.valtr@skolakrizik.cz


Ing. Jaromír Vilímek (Vi)

Učitel odborných předmětů
Třídní učitel 3C
Tel.: 224 094 464
E-mail: jaromir.vilimek@skolakrizik.cz


Bc. Lenka Vojtěchová (Vj)

Učitelka odborných předmětů
Tel.: 224 094 430
E-mail: lenka.vojtechova@skolakrizik.cz


Mgr. Terezie Vondrášková (Vš)

Učitelka obecných předmětů
Tel.: 224 094 435
E-mail: terezie.vondraskova@skolakrizik.cz

Provozní zaměstnanci

Renáta Matějíčková (hospodářka)

Hospodářka školy
Tel.: 224 094 421
E-mail: renata.matejickova@skolakrizik.cz
pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430


Ivana Koldová (hospodářka)

Hospodářka školy v budově Peckova
Tel.: 224 094 421
E-mail: ivana.koldova@skolakrizik.cz
pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430


Ing. Irena Čermáková (hlavní účetní)

Hlavní účetní
Tel.: 224 094 435
E-mail: irena.cermakova@skolakrizik.cz
pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430


Helena Lněničková (sekretářka)

Sekretářka
Tel.: 224 094 422
E-mail: helena.lnenickova@skolakrizik.cz
E-mail: kancelar@skolakrizik.cz
pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430


Oldřich Vavřich (školník)

Školník v budově Karlín
Tel.: 224 817 736
E-mail: oldrich.vavrich@skolakrizik.cz
pondělí – pátek 630 – 1030
odpoledne 1300 – 1400