Nová výběrová řízení

Proběhlá výběrová řízení

Výsledky výběrového řízení lze dohledat v registru smluv.

2022

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Modrá učebna-první etapa“ (pdf)

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Dílny 2022“ (pdf)