Proběhlá výběrová řízení

Výsledky výběrového řízení lze dohledat v registru smluv.

2024

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Sociální zařízení 2024“ (pdf)