Proběhlá výběrová řízení

Výsledky výběrového řízení lze dohledat v registru smluv.

2023

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Pronájem prodejny 2023“ (pdf)

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení – Dílny 2023“ (pdf)

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Externí správce IT“ (pdf)