Maturitní zkouška ve šk. roce 2018/19

Uchazeči přijatí ke studiu 1. 9. 2015 budou skládat maturitní zkoušku dle nového modelu. Zkouška je rozdělena na část společnou a na část profilovou.

Společná část se skládá z předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk
  • Matematika

Témata pro společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory viz anglicky-jazyk (pdf)

Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka viz Seznam titulů (pdf)

Profilová část se skládá ze tří zkoušek, které stanoví ředitel školy na základě příslušného Školního vzdělávacího programu. V profilové části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku Matematika+

Termíny konání maturitní zkoušky v roce 2018/19:

  • Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019:
    • středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019
    • a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019

Další podrobnosti o maturitních zkouškách je možno nalézt na internetu: www.novamaturita.cz

Témata z odborných předmětů k maturitním zkouškám pro jednotlivá zaměření

Informační technologie 4C