V čem může výchovný poradce pomoci

 • Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče v případě osobních, výchovných i studijních problémů
 • Řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • Pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia

Kontakt

Ing. Bc. Anna Mudruňková, výchovná poradkyně

E-mail: anna.mudrunkova@skolakrizik.cz
Tel.: 224 094 428

Konzultační hodiny

Na Příkopě 16: středa 14.00 – 15.00, čtvrtek 14.00 – 15.00.
Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín.

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4.

Francouzská 56, Praha 10
Telefon: 224 228 403, 224, 914 192
Web: www.ppppraha.cz

Kdy za výchovným poradcem přijít

 • pokud máte problémy se zvládáním učiva,
 • máte pocit, že pracujete v časovém stresu, z čehož vyplývají vaše neúspěchy ve škole,
 • učitelé vás často upozorňují na nečitelné písmo, máte potíže s četbou nového textu apod.,
 • necítíte se dobře ve své třídě, máte obavy ze šikany,
 • vaše rodinné zázemí vám neposkytuje dostatečné podmínky pro přípravu do školy,
 • bezcílně plýtváte svým volným časem, přátelé vás odrazují od studia, propadáte závislostem (alkohol, drogy, automaty, hry apod.),
 • nemáte vůbec žádnou motivaci studovat tuto školu, chcete si zvolit jiný studijní či učební obor,
 • hledáte další uplatnění po absolvování naší školy.

Průběžná činnost a úkoly výchovného poradce

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení, vedení evidence těchto žáků a zajištění evidence v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření,
 • předávání odborných informací z oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků opakujících ročník,
 • konzultace pro žáky o studijních strategiích v případě problémů,
 • pomoc žákům prvních ročníků se zvládáním přechodu ze základní na střední školu,
 • organizace adaptačního pobytu pro žáky prvního ročníku,
 • konzultace s vyučujícími na požádání, účast při řešení studijních i výchovných problémů,
 • poskytování informací o činnosti školy, poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci v případě potřeby,
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4,
 • spolupráce se školní metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů,
 • účast na dnech otevřených dveří školy a veletrhu Schola Pragensis,
 • informace pro zájemce o studium a jejich rodiče, prezentace školy na dalších akcích,
 • účast na odborných školeních a seminářích pro výchovné poradce.

Užitečné odkazy

Důležité kontakty v případě problémů

Linka bezpečí

Zaměření: pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)
Telefon: 800 155 555, 800 116 111
Provoz: NONSTOP
E-mail: info@linkabezpeci.cz
Chat linky bezpečí: chat.linkabezpeci.cz

Internetová linka

Zaměření: pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)
Charakter: provozuje Sdružení Linka bezpečí
Provoz: NONSTOP
E-mail: lb@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka

Zaměření: pro rodiče
Telefon: 283 852 222, 840 111 234
Provoz: Po: 1300 – 1600 hod.; St: 1600 – 1900
E-mail: info@linkabezpeci.cz

Linka důvěry Dětského krizového centra

Zaměření: pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.
Telefon: 241 484 149
Provoz: NONSTOP
E-mail: problem@ditekrize.cz

DoNa linka

Zaměření: pro oběti domácího násilí
Telefon: 251 511 313
Provoz: NONSTOP
E-mail: dona@donalinka.cz

Linka důvěry RIAPS – MCSSP

Telefon: 222 580 697
Provoz: NONSTOP
E-mail: linka@mcssp.cz

Národní linka pomoci AIDS

Kontaktní telefon: 800 144 444
Provoz: Po – Čt 1300 – 1800 hod., Pá 1300 – 1600 hod.

Linka důvěry CKI – PL Bohnice

Telefon: 284 016 666
Provoz: NONSTOP
E-mail: cki@plbohnice.cz

Linka důvěry SOS – centra Diakonie

Telefon: 222 514 040
Mobil: 608 004 444
Provoz: Po – Pá: 900 – 2200 hod.

Gay linka pomoci

Zaměření: homosexuálně orientovaní
Provoz: St: 900 – 1900 hod
Telefon: 222 514 040
Mobil: 608 004 444
E-mail: linka.duvery@diakoniecce.cz

Linka psychopomoci

Telefon: 224 214 214
Provoz: Po – Pá 900 – 2100 hod
E-mail: psychopomoc@capz.cz