Září (2021)

 • 1. 9. – zahájení školního roku 2021/22
 • 2. 9. – schůzka rodičů žáků 1. ročníků od 17 hodin pro ET a od 17:30 pro IT
 • 6. 9. – 1. konzultace DS od 12.55
 • 14. 9. – opravný termín MZ a absolutoria VOŠ
 • 14. 9. – podzimní termín maturitních zkoušek
 • 15. 9. až 17. 9. – Exkurze Dlouhé stráně 4A + 4B
 • 27. 9. – volno ředitele školy
 • 28. 9. – státní svátek

Říjen (2021)

 • 11. 10. + 12. 10. – veletrh škol Kolín
 • 27. 10. až 29. 10. – podzimní prázdniny
 • 28. 10. – státní svátek

Listopad (2021)

 • 9. 11. – den otevřených dveří
 • 17. 11. – státní svátek
 • 19. 11. – termín zapsání podkladů pro 1. prospěchovou poradu
 • 23. 11. – 1. prospěchová porada a třídní schůzky
 • 25. 11. až 27. 11. – výstava Schola Pragensis

Prosinec (2021)

 • 1. 12. – konečný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období
 • 4. 12. – den otevřených dveří
 • 20. 12. – volejbalový turnaj Kapr cup
 • 23. 12. – 31. 12. – vánoční prázdniny

Leden (2022)

 • 3. 1. – zahájení vyučování v r. 2022
 • 10. 1. – den otevřených dveří
 • 15. 1. – maturitní ples školy v Lucerně
 • 21. 1. – uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • 25. 1. – 1. klasifikační porada
 • 31. 1. – ukončení 1. pololetí

Únor (2022)

 • 1. 2. – den otevřených dveří
 • 4. 2. – pololetní prázdniny

Březen (2022)

 • 7. 3. až 11. 3. – jarní prázdniny
 • 15. 3. až 17. 3 – exkurze Ženeva

Duben (2022)

 • 8. 4. – termín zapsání podkladů pro 2. prospěchovou poradu
 • 12. 4. – 2. prospěchová porada a třídní schůzky
 • 14. 4. až 18. 4 – velikonoce
 • 25. 4. – uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročníků do 10 hod
 • 26. 4. – 2. klasifikační porada 4. ročníků
 • 28. 4. – písemné a praktické maturitní zkoušky (profilová část)
 • 29. 4. – vydání vysvědčení 4. roč.

Květen (2022)

 • od 2. 5. pondělí – testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 31. 12. 2021)
 • 9. 5. až 13. 5. – předmaturitní volno 4A a 4C v celkové délce 5 vyučovacích dní
 • 16. 5. až 20. 5. – ústní zkoušky společné části a profilová část maturitní zkoušky 4A a 4C
 • 16. 5. až 20. 5. – předmaturitní volno 4B a D5 v celkové délce 5 vyučovacích dní
 • 16. 5. – 27. 5. – praxe 2. + 3. ročník
 • 23. 5. až 27. 5. – ústní zkoušky společné části a profilová část maturitní zkoušky 4A a 4C

Červen (2022)

 • 24. 6. – uzavření klasifikace 1. – 3. ročníků a DS
 • 27. 6. – volejbalový turnaj
 • 28. 6. – 2. klasifikační porada 1. – 3. ročníků a DS
 • 30. 6. – ukončení školního roku

Pozn.: Termíny a organizace maturitních zkoušek mohou být změněny v návaznosti na změny legislativy.

Termíny prázdnin pro školní rok 2021/22

Podzimní prázdniny – 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny – 23. prosince až 3. ledna 2022
Pololetní prázdniny – 4. února 2022
Jarní prázdniny – 7. až 13. března 2022
Velikonoční prázdniny – 14. až 18. dubna 2022
Hlavní prázdniny – 1. července až 31. srpna 2022

Státní svátky

28. 9. – Den české státnosti
28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. – Štědrý den
25. 12. – 1. svátek vánoční
26. 12. – 2. svátek vánoční
1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu + Nový rok
15. 4. – Velký pátek
18. 4. – Velikonoční pondělí
1. 5. – Svátek práce
8. 5. – Den vítězství