Jsme akreditovaným testovacím střediskem ECDL

Logo Akreditace ECDL
Akreditovaní garanti testování a certifikace: Mgr. Petr Sál a Bc. Michal Dudek

Koncept ECDL definuje minimální rozsah znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních a komunikačních (digitálních) technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce a života běžného občana v současné informační společnosti.

Nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění stavu digitálních (počítačových) znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Koncept ECDL se skládá z celé řady programů s odlišnou obtížností a zaměřením. Programy jsou sestaveny z různých modulů zaměřených na různé oblasti, ve kterých se moderní technologie běžně využívají.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Více informací naleznete na http://www.ecdl.cz.

Jak se přihlásit

Každý student naší školy se musí přihlásit přes formulář, kterým se nejprve registruje do konceptu ECDL. Posléze přijde studentovi na email ověření a podrobnosti k platbě. Pro úspěšnou registraci studenta do konceptu ECDL, je třeba uhradit škole index, do kterého se zapisují úspěšně složené zkoušky z jednotlivých modulů. Po uhrazení indexu, je student zaregistrován do konceptu ECDL a je mu přiřazen index s unikátním id.

Následovně se může student přes online formulář registrovat na nejbližší termíny testování, které jsou vypsané v kalendáři. Každý z termínů je kapacitně omezen max. 5 účastníků. Pokud je již kapacita obsazena, je student přeřazen na další nejbližší volný termín.

Termíny testování jsou pro studenty školy zdarma.

V naší škole jsou dostupné následující programy / moduly:

ECDL Core
Modul M2 Používání počítače a správa souborů
Modul M3 Textový editor
Modul M4 Tabulkový kalkulátor
Modul M6 Prezentace
Modul M7 Práce s Internetem a komunikace
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
Modul M10 Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
Modul M12 Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
Modul M14 Spolupráce a sdílení informací na internetu
Modul M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu