26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Čtyřleté denní studium zakončené maturitou.

Vzdělávání vychází ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty. Z všeobecných předmětů je důraz kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ).

Obor 26-41-M/01 je možno studovat i při zaměstnání formou pětiletého dálkového studia.

  • Školní vzdělávací program Elektrotechnika

Absolventi mají znalosti a schopnosti řešit technické a ekonomické problémy jak v oblasti automatizační, výpočetní i číslicové techniky a spotřební elektroniky, tak v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Absolvent je univerzální technik v celé oblasti elektrotechniky.

Studijní trajektorie oboru EL – napříč 4 ročníky denního studia pro všechny specializace (pdf)

Učební plán oboru elektrotechnika pro denní studium (pdf)
Učební plán oboru elektrotechnika pro dálkové studium (pdf)

Uplatnění absolventů oboru Elektrotechnika:

Absolventi mohou pracovat jako programátoři CNC apod., energetici, konstruktéři, projektanti, vývojoví pracovníci, zkušební technici a další technicko-hospodářští pracovníci na různých úrovních. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠ Františka Křižíka.

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
transformátory – indukční motory – generátory – lineární motory –
krokové motory – EC motory – frekvenční měniče

ELEKTROENERGETIKA
elektrizační soustava – dimenzování a jištění – instalace NN – VN – VVN –
zkraty – přepětí – výroba – řízení soustav

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
světlo – teplo – pohony – elektromobilní systémy – akumulace –
nabíjecí stanice

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
měřící přístroje – metody měření – praktická měření v laboratořích

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
vodní – větrné – fotovoltaické – spalování biomasy –
bioplynové stanice

AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA A ROBOTIKA
snímače – komunikace – přenos signálů – akční prvky – programování –
PLC – robotika – manipulátory

ELEKTRONIKA
prvky obvodů – filtry – zesilovače – oscilátory – napájecí zdroje –
výkonová elektronika – audiovizuální technika

EZS SYSTÉMY
poplachové systémy – instalace a rozvody – kamerové systémy –
diagnostika

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
počítačové sítě – bezpečnost dat – grafika – webové stránky –
programování – databáze

CAD SYSTÉMY
vlastnosti a funkce CAD systémů – 2D – 3D – AutoCAD – Invertor –
3D tisk