Základní informace

V roce 2014 získala naše škola grant v rámci programu Erasmus+, aktivita KA1 – odborné vzdělávání. Na základě spolupráce s firmou FAA Bildungsgesellschaft mBH, Südost, proběhly 4 výjezdy studentů a žáků naší školy do školícího centra města Döbeln v Německu. Tyto mobility byly plně financovány z prostředků grantu.

O firmě zajišťující odbornou praxi

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost byla založena v říjnu 2005 spolu s dalšími společnostmi FAA West a FAA Nord. Vzešly ze společnosti FAA Bildungsgesellschaft mbH, která působila celostátně již od roku 1975. Cílem tohoto rozdělení byla snaha posílit svou pozici na trhu vzdělávacích společností pomocí silnější regionalizace.
Od roku 2002 FAA – Südost zahrnuje také nadaci „Vzdělávání a řemesla“, která sídlí v Paderbornu. Nadace zastřešuje aktivity právně nezávislých vzdělávacích institucí, které mají mnohaletou historii a silnou tržní pozici ve svých regionech.
Bývalý InBIT-Standort Döbeln (kde jsme již v minulých letech realizovali stáže) se stal součástí regionální pobočky Střední Sasko firmy FAA mbH v srpnu 2013. Během své předchozí existence se středisko Döbeln stalo uznávaným a spolehlivým školícím zařízením. Firma poskytuje školení nejen v rámci odborné přípravy a odborného vzdělávání, ale také poskytuje odbornou přípravu pro Úřady práce a rekvalifikační kurzy. Jednotlivé aktivity jsou certifikovány. Středisko také poskytuje podporu odborného vzdělávání na vybraných školách v regionu.

Harmonogram zahraniční praxe

  1. mobilita – výjezd studentů VOŠ 12.10. – 25.10.2014
  2. mobilita – výjezd žáků SPŠ 17.5. – 30.5.2015
  3. mobilita – výjezd žáků SPŠ 4.10. – 17.10.2015
  4. mobilita – výjezd studentů 7.2. – 20.2.2016