Erasmus+ (2017 – 2019)

Základní informace

V roce 2017 získala naše škola grant v rámci programu Erasmus+, aktivita KA1 – odborné vzdělávání. Na základě spolupráce se zprostředkující organizací EuroMind a se třemi dalšími vzdělávacími organizacemi proběhnou 3 výjezdy studentů a žáků naší školy do tří různých školicích středisek ve městě Sevilla ve Španělsku. Program je nazván Clean Energy – New Technologies a je zaměřen na tři témata: drony, solární energii a elektromobilitu. Tyto mobility jsou plně financovány z prostředků grantu.

O firmách zajišťující odbornou praxi

DRONY

Společnost ConmasFuturo byla založena v roce 2011 jako soukromá vzdělávací instituce. V současné době ji navštěvuje více než 200 studentů různých úrovní, od základního po střední a odborné vzdělávání. ConmasFuturo pořádá různé workshopy a má svá střediska ve všech větších španělských městech. Instituce pořádá řadu praktických školení pro vysokoškolské a středoškolské studenty v oblasti konstrukce a programování DIY dronů, jejichž cílem je vybavit účastníky řadou praktických dovedností, které jim umožní sestavit si vlastní sondu. Kromě toho centrum poskytuje i školení pro firmy a jejich zaměstnance a ve spolupráci s regionální vládou Andalusie nabízí různé rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Dále se podílí na řadě projektů, jejichž cílem je vytvořit na míru drony pro různá odvětví, jako obrana, prevence rizik nebo ochrana bezpečnosti. Dalším cílem je být jedničkou v oblasti výuky programování technologií a nástrojů, které se používají v populárních hrách, jako je Minecraft. Využití této hry jako vzdělávacího nástroje jim přineslo mezinárodní uznání. V poslední době organizace klade také velký důraz na svou technologickou laboratoř (Lab Tecnológico), která zahrnuje i oddělení výzkumu a vývoje, kde jsou vyvíjeny nové didaktické materiály. Primárním zájmem ConmasFuturo je vzdělávání mladých lidí v oblasti nejnovějších technologií, proto se v posledních letech účastnili největších mezinárodních vzdělávacích veletrhů. K tomu patří i pořádání campů, workshopů (např. Summer Technological Camp), školení učitelů a především technologických workshopů pro mládež. Mládeží velmi oblíbený workshop se věnuje vývoji mobilních aplikací. Jeho program byl navržen tak, aby reagoval na změny a vylepšení, ke kterým na trhu chytrých mobilních telefonů dochází. Navíc se ConmasFuturo účastní různých projektů, které pořádají mezinárodní ekonomičtí giganti, a spolupracuje s nejvýznamnějšími partnerskými organizacemi v Madridu, například s Evropskou školou Madrid.

SOLÁRNÍ PANELY

SAFA Nuestra Señora de los Reyes je školní komplex v centru Sevilly. Škola má přes 800 žáků a studentů a zaměstnává 30 pedagogů, z nichž 10 působí v oblasti odborného vzdělávání. Na škole jsou zastoupeny všechny úrovně vzdělávání, od předškolního až po odborné vzdělávání a výcvik (střední a vyšší úroveň). Vyučující odborných předmětů absolvovali Španělské technické university, což umožnilo přičlenit ke vzdělávání i praktický výcvik v oblasti obnovitelných zdrojů – solární energie. Škola má bohaté zkušenosti s bilaterálními i multilaterálními mezinárodními programy a nabízí také rekvalifikační kurzy. Od školního roku 2001/2002 je držitelem certifikátu kvality UNE-EN-ISO 19001 a certifikátu ochrany životního prostředí UNE-EN-ISO 14000udělenou ANORem (Španělská asociace pro standardizaci a certifikaci).

ELEKTROMOBILITA

La Casa de la Salesiana Santísima Trinidad je soukromá školní instituce, patřící do salesiánské kongregace. Nachází se v historickém centru Sevilly. Školu navštěvuje více než 1600 studentů, je jim poskytováno základní a střední všeobecné vzdělávání a také střední a vyšší odborné vzdělávání. Odborné vzdělávání se týká více než 600 žáků a studentů. Instituce má v oblasti odborného vzdělávání dlouhou tradici nejen v Seville, ale i v celém Španělsku a v průběhu studia využívá nejnovější technologie. Také nabízí velké množství rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, aby jim pomohla zlepšit jejich šance na trhu práce. Škola má zkušenosti s mobilitami v Irsku, Švýcarsku, Spojených státech a Itálii. Středoškolští studenti absolvovali odborné praxe v Itálii a Velké Británii již v rámci předchozího programu Leonardo da Vinci. Účastí v těchto programech chce škola demonstrovat svůj zájem o evropské projekty a vzbudit o ně zájem v řadách studentů. Od roku 2006 je škola, stejně jako ostatní centra salesiánské kongregace, držitelem certifikátu jakosti UNE-EN-ISO 9001, vydané agenturou Eduqatia.

Harmonogram zahraniční praxe

  1. mobilita – 15. 10. 2017 – 28. 10. 2017
  2. mobilita – 11. 11. 2018 – 24. 11. 2018
  3. mobilita – 21. 4. 2019 – 4. 5. 2019