Základní informace

V roce 2011 získala naše škola grant v rámci programu Leonardo da Vinci. Na základě spolupráce s firmou InBIT proběhnou 4 výjezdy studentů a žáků naší školy do města Harta v Německu. Tyto mobility jsou plně financovány z prostředků grantu.

O programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci byl v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

  • přispěl ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru;
  • ovlivňil iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:
    • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET);
    • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

InBIT v Evropě

Společnost InBIT je v Evropě zastoupena v Německu, Polsku a České republice. InBIT Deutschland – Institut für Betriebsorganisation und Informations-Technik gGmbH je jednou ze čtyř největších vzdělávacích institucí v Německu. Své ativity provozuje na více než 80 místech po celé Spolkové republice, převážně však v nových spolkových zemích.
Své působení ve střední Evropě zahájil InBIT v roce 1995 v Polsku. InBIT Polska se výrazně podílí na transferu vědomostí mezi Německem a Polskem. InBIT Polsko je zakladatelem Vyšší odborné školy pro evropskou integraci a Mezinárodní školy ve Štětíně.

Harmonogram zahraniční praxe

  1. mobilita – výjezd 8 studentů VOŠ 4.3. – 17.3.2012
  2. mobilita – výjezd 8 žáků SPŠ 2.5. – 15.5.2012
  3. mobilita – výjezd 8 studentů VOŠ 2.12. – 15.12.2012
  4. mobilita – výjezd 8 žáků SPŠ 10. 2. – 23. 2. 2013