Základní informace

V roce 2015 získala naše škola grant v rámci programu Erasmus+, aktivita KA1 – odborné vzdělávání. Na základě spolupráce se zprostředkující organizací EuroMind a se vzdělávací organizací EEPP SAFA Nuestra Señora de los Reyes proběhly 3 výjezdy studentů a žáků naší školy do školícího centra ve městě Sevilla ve Španělsku. Program byl nazván Obnovitelné zdroje – problém 21. století a byl zaměřen na využití solární energie. Tyto mobility byly plně financovány z prostředků grantu.

O firmě zajišťující odbornou praxi

SAFA Nuestra Señora de los Reyes je školní komplex v centru Sevilly. Škola má přes 800 žáků a studentů a zaměstnává 30 pedagogů, z nichž 10 působí v oblasti odborného vzdělávání. Na škole jsou zastoupeny všechny úrovně vzdělávání, od předškolního až po odborné vzdělávání a výcvik (střední a vyšší úroveň).
Vyučující odborných předmětů absolvovali Španělské technické university, což umožnilo přičlenit ke vzdělávání i praktický výcvik v oblasti obnovitelných zdrojů – solární energie. Škola má bohaté zkušenosti s bilaterálními i multilaterálními mezinárodními programy a nabízí také rekvalifikační kurzy.
Od školního roku 2001/2002 je držitelem certifikátu kvality UNE-EN-ISO 19001 a certifikátu ochrany životního prostředí UNE-EN-ISO 14000udělenou ANORem (Španělská asociace pro standardizaci a certifikaci).

Harmonogram zahraniční praxe

  1. mobilita – 4. 10. 2015 – 17. 10. 2015
  2. mobilita – 23. 10. 2016 – 5. 11. 2016
  3. mobilita – 26. 3. 2017 – 8. 4. 2017